Stawianie sztachetki plastikowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie wymaga zezwolenia na to oraz informowania tego faktu do urzędu z wyjątkiem wyjątkowych wypadków.

Budowa sztachety PCV na ogrodzenie i bramkę sztachetowa nie zada zezwolenia na budowę oraz sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu poza wyjątkowymi przypadkami.

Ogrodzenie z Winylu na plot i furtkę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m umieszczane pomiędzy dwoma graniczącymi działkami nie potrzebują żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych oraz innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych oraz wewnętrznych nie będących drogami publicznymi)
  2. budowa ogrodzenia przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy plotki PVC na plot i bramę ogrodzeniowa dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym bądź urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru konstrukcji ogrodzenia winno określać gatunek ogrodzenia, metodę zrealizowania jego instalacji oraz zaplanowany termin rozpoczęcia budowy.
  5. Niezależnie od zgłoszenia trzeba dodać oświadczenie o upoważnieniu do zarządzania nieruchomością w zamysłach budowlanych a także jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Od czasu do czasu do konstrukcji ploty z plastyku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowa potrzebne są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Budowę ogrodzenia można zacząć po 30 dobach od zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile biuro nie wniesie uprzednio protestu. Sprzeciw może powstać w sytuacji, kiedy planowane sztachety Winylowe na ogrodzenie i bramę ze sztachetek jest nieprawidłowe z ustaleniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W przypadku gdy planowane ploty PVC na ogrodzenie i bramkę sztachetowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez ograniczanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może wymagać dostania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamiaru konstrukcji płotu jest ważne przez dwa lata. Brak zaczęcia prac przez ów okres skutkuje odwołaniem zgłoszenia i w wypadku chęci pobudowania ogrodzenia konieczne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s